GIRO CINDER MIPS

Giro Cinder MIPS Cykelhjälm

GIRO CINDER MIPS

Kontakt

GIRO CINDER MIPS ser till att du får det du behöver när du ligger och nöter på landsvägen. Det är en hjälm med låg vikt och titta bara på ventilationen. Den släpper in rikligt med kylande luft när du behöver det. Hjälmen har 26 ventiationshål så du kommer att bå bästa möjliga svalka under de omständigheter du cyklar.Denna hjälm har försetts med  Roc Loc ® 5 justeringsanordning. Som du hanter med ett en handsgrepp. För att hjälmen ska ligga skönt mot ditt huvud så har den Air-FX kuddar. I hjälmen sitter det svenska säkerhetssystemet MIPS. Så vänta inte! Beställ denna hjälm när du vill vara sval om huvudet. Behålla fokus på omgivningen och. Vi som är hjälmnördar och har jobbat med utveckling av hjälmar vet vilka områden som är viktiga att tänka på när det gäller säkerhet. Att ha ett så pass svalt huvud som möjligt är att tänka säkerhet och ta ansvar för sin cykling.

Här kan du fråga!

 

INMOLD i GIRO CINDER MIPS Matt Svart Röd

Hjälmen är tillverkad med inmold teknik i polycarbonat. Det är idag det vanligare sättet att tillverka hjälmar av denna typ när tillverkarna vill hålla nere vikten på hjälmarna. Polycarbonat används i inmold tekniken där man smälter ihop den EPS:en ( frigoliten ). Det görs vid hög värme genom att man placerar polystyren (frigolit i en form) tillsammans med polystyren. Där efter behandlar man med ånga.

 

MIPS i 

INMOLD i GIRO CINDER MIPS Matt Svart Röd

MIPS betyder Multi-directional Impact Protection System och är ett system som har forskats fram av svenska neurokirurger på Karolinska Institutet samt forskare på KTH.

När du faller mot marken med vinkel uppstår rotationsvåld. Denna kraft tas upp i hjärnan och forskning har visat att det är rotationsvåld mot hjärnan som orsakar de mest allvarliga hjärnskadorna. Det är detta rotationsvåld som MIPS-teknologin reducerar. Vi tycker att det är jättekul att det är ett svenskt team som har samarbetat och tagit fram detta system.

 

JUSTERINGSANORDNING

ROC LOC 5 Är ett system som Giro tagit fram för att anpassa hjälmen bättre till ditt huvud. Det fungerar så att du kan justera den i två riktningar. En stor fördel för dig som behöver ändra inställningen i din hjälm med ROC LOC 5 är att du kan göra det med en hand.

 

CE 1078 cykelhjälm GIRO CINDER MIPS Matt Svart Röd

CE märkning är viktigt vid val av hjälm. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (i överensstämmelse med EG-direktiven). Du kan se att ofta VD har undertecknat i manualen eller instruktionen till en produkt. Därför är det viktigt med CE märkning vid val av hjälm, för att en hjälm ska få säljas. Med CE-märkning får hjälmar säljas i EES-området utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en hjälm är att:Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö. Att man helt enkelt har följt ett kontrollprocedur som satts upp tidigare.

 

Är en hjälm försedd med CE-märkning. Visar detta att tillverkaren eller importören, har följt de grundläggande krav som återfinns i de EU-direktiv som reglerar detta. I princip innebär det att tillverkaren är ansvarig för alla skador som orsakas av den CE-märkta produkten, under förutsättning att användaren följt instruktionerna. Medlemsstaterna har förpliktat sig att överföra kraven till nationella regler med bibehållen kravnivå. Det finns hjälmar som inte är CE märkta. Anledningarna kan vara att den används inom ett område där den inte har kravet på sig att vara CE märkt. Men vad händer om man använder samma hjälm inom ett annat område där det är krav på att ha CE märkt hjälm. Vi på Hjälmspecialisten har tagit ett beslut om att bara sälja hjälmar och skydd som är CE märkta.